GO
en-USnb-NO

Vinterfeltarbeid i COAT

Publisert 20.03.2018

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforhold gjennomført, mens på Svalbard er det satt ut lyttestasjoner for å overvåke ryper.

Foto: Eeva Soininen
Foto: Eeva Soininen

Overvåking av klimaeffekter på smågnagere i Varanger/Várjjat

Som en del av den årlige , har to feltlag fra COAT gjort snømålinger på Varangerhalvøya/Várnjárgga uke 11. Vi er spesielt interessert i forholdene nederst mot bakken, hvor smågnagerne/sáphánat lever. Snøforholdene i år viste seg å variere mellom elvedaler; i noen lokaliteter var det mye løst snø nederst, mens andre plass var preget med hard snø med iblandet is ved bakken. Vi målte også dybden av snø ved et utvalg av snøleier, der vi observerte i år forholdsvis lite snø. Ellers kom det mye nysnø i løpet av uken, noe som gjorde det utfordrende å ta seg frem mellom lokalitetene.  

 

 

 

Overvåkning av Svalbardryper/Sválbarda giron

På Svalbard satte vi i mars ut til sammen 30 lyttestasjoner fordelt på 3 lokaliteter. Om våren spiller rypesteggen sin karakteristiske sang for å hevde reviret sitt med. Denne sangen registreres ved hjelp av automatiske digitale lyttestasjoner og kan brukes til bestandsestimat av rypene. Bruk av lyttebokset for overvåking av ryper er i pioner og uttestingsfasen. I løpet av april skal vi i de samme områdene gjennomføre manuell overvåkingen av svalbardrype med punkttakserings metodikk, slik vi har gjort årlig siden 2000.

 

Flere nyheter

des19 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09:00:00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken publiseres nå...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09:58:34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..

nov19 Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.11.2018 11:13:04

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det lik...
Les mer..

nov13 Fjellrev på rømmen – fant artsfrender 30 mil unna
Av Leif Einar Støvern on 13.11.2018 11:58:43

En av fjellrevvalpene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar er registrert av et viltkamera i...
Les mer..

nov06 Værstasjonene sender!
Av Eeva Soininen on 06.11.2018 14:22:28

Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varang...
Les mer..

sep26 Målerjakten 2018 er igang!
Av Ingrid Jensvoll on 26.09.2018 09:58:30

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man ...
Les mer..

sep07 Ny bok om Svalbardreinen
Av Ingrid Jensvoll on 07.09.2018 09:55:00

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den sære...
Les mer..

jul18 COAT i media
Av Ingrid Jensvoll on 18.07.2018 10:20:00

Her finner du en oversikt over nyhetsoppslag om COAT eller av COAT forskere. Siste sak er om d...
Les mer..

jun29 Lauvmakkutbrudd på Varangerhalvøya: Nå også i vierkrattene
Av Ingrid Jensvoll on 29.06.2018 15:26:00

De siste årene har det vært store lauvmakkutbrudd i bjørkeskogen vest for Vadsø, nå har utbruddet s...
Les mer..

jun18 Første funn av gul frostmåler i Nord-Finland
Av Ingrid Jensvoll on 18.06.2018 11:14:41

Gul frostmåler er en bjørkemålerart som har spredt seg nordover de siste tiårene. Men foreløpig vet...
Les mer..