X
GO
en-USnb-NO

Vinterfeltarbeid i COAT

Publisert 20.03.2018

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforhold gjennomført, mens på Svalbard er det satt ut lyttestasjoner for å overvåke ryper.

Foto: Eeva Soininen
Foto: Eeva Soininen

Overvåking av klimaeffekter på smågnagere i Varanger/Várjjat

Som en del av den årlige , har to feltlag fra COAT gjort snømålinger på Varangerhalvøya/Várnjárgga uke 11. Vi er spesielt interessert i forholdene nederst mot bakken, hvor smågnagerne/sáphánat lever. Snøforholdene i år viste seg å variere mellom elvedaler; i noen lokaliteter var det mye løst snø nederst, mens andre plass var preget med hard snø med iblandet is ved bakken. Vi målte også dybden av snø ved et utvalg av snøleier, der vi observerte i år forholdsvis lite snø. Ellers kom det mye nysnø i løpet av uken, noe som gjorde det utfordrende å ta seg frem mellom lokalitetene.  

 

 

 

Overvåkning av Svalbardryper/Sválbarda giron

På Svalbard satte vi i mars ut til sammen 30 lyttestasjoner fordelt på 3 lokaliteter. Om våren spiller rypesteggen sin karakteristiske sang for å hevde reviret sitt med. Denne sangen registreres ved hjelp av automatiske digitale lyttestasjoner og kan brukes til bestandsestimat av rypene. Bruk av lyttebokset for overvåking av ryper er i pioner og uttestingsfasen. I løpet av april skal vi i de samme områdene gjennomføre manuell overvåkingen av svalbardrype med punkttakserings metodikk, slik vi har gjort årlig siden 2000.

 

Flere nyheter

sep26 Målerjakten 2018 er igang!
Av Ingrid Jensvoll on 26.09.2018 09:58:30

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man ...
Les mer..

sep07 Ny bok om Svalbardreinen
Av Ingrid Jensvoll on 07.09.2018 09:55:00

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den sære...
Les mer..

jul18 COAT i media
Av Ingrid Jensvoll on 18.07.2018 10:20:00

Her finner du en oversikt over nyhetsoppslag om COAT eller av COAT forskere. Siste sak er om d...
Les mer..

jun29 Lauvmakkutbrudd på Varangerhalvøya: Nå også i vierkrattene
Av Ingrid Jensvoll on 29.06.2018 15:26:00

De siste årene har det vært store lauvmakkutbrudd i bjørkeskogen vest for Vadsø, nå har utbruddet s...
Les mer..

jun18 Første funn av gul frostmåler i Nord-Finland
Av Ingrid Jensvoll on 18.06.2018 11:14:41

Gul frostmåler er en bjørkemålerart som har spredt seg nordover de siste tiårene. Men foreløpig vet...
Les mer..

mai24 Ny serie: COAT CASE STORIES
Av Ingrid Jensvoll on 24.05.2018 15:05:50

COAT CASE STORIES er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. De kan omhandle nye forsknings...
Les mer..

mai24 Ledig stilling i COAT
Av Ingrid Jensvoll on 24.05.2018 14:51:56

COAT har en ledig stilling som Rådgiver. Stillingen skal i hovedsak ha to ansvarsområder; henholdsv...
Les mer..

mar20 Vinterfeltarbeid i COAT
Av Ingrid Jensvoll on 20.03.2018 16:36:58

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforh...
Les mer..

feb15 Nytt forvaltningstiltak i COATs fjellrevmodul på Varangerhalvøya/Várnjárgga
Av Ingrid Jensvoll on 15.02.2018 10:48:00

Tjuesju fjellrever/njálat fra avlstasjonen på Oppdal ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga den ...
Les mer..

feb06 Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler
Av on 06.02.2018 12:34:20

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/čuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard...
Les mer..