X
GO
en-USnb-NO

Vinterfeltarbeid i COAT

Publisert 20.03.2018

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforhold gjennomført, mens på Svalbard er det satt ut lyttestasjoner for å overvåke ryper.

Foto: Eeva Soininen
Foto: Eeva Soininen

Overvåking av klimaeffekter på smågnagere i Varanger/Várjjat

Som en del av den årlige , har to feltlag fra COAT gjort snømålinger på Varangerhalvøya/Várnjárgga uke 11. Vi er spesielt interessert i forholdene nederst mot bakken, hvor smågnagerne/sáphánat lever. Snøforholdene i år viste seg å variere mellom elvedaler; i noen lokaliteter var det mye løst snø nederst, mens andre plass var preget med hard snø med iblandet is ved bakken. Vi målte også dybden av snø ved et utvalg av snøleier, der vi observerte i år forholdsvis lite snø. Ellers kom det mye nysnø i løpet av uken, noe som gjorde det utfordrende å ta seg frem mellom lokalitetene.  

 

 

 

Overvåkning av Svalbardryper/Sválbarda giron

På Svalbard satte vi i mars ut til sammen 30 lyttestasjoner fordelt på 3 lokaliteter. Om våren spiller rypesteggen sin karakteristiske sang for å hevde reviret sitt med. Denne sangen registreres ved hjelp av automatiske digitale lyttestasjoner og kan brukes til bestandsestimat av rypene. Bruk av lyttebokset for overvåking av ryper er i pioner og uttestingsfasen. I løpet av april skal vi i de samme områdene gjennomføre manuell overvåkingen av svalbardrype med punkttakserings metodikk, slik vi har gjort årlig siden 2000.

 

Flere nyheter

apr04 COAT i media
Av Ingrid Jensvoll on 04.04.2018 10:20:00

Her finner du en oversikt over nyhetsoppslag om COAT eller av COAT forskere. Siste sak er om f...
Les mer..

mar20 Vinterfeltarbeid i COAT
Av Ingrid Jensvoll on 20.03.2018 16:36:58

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforh...
Les mer..

feb15 Nytt forvaltningstiltak i COATs fjellrevmodul på Varangerhalvøya/Várnjárgga
Av Ingrid Jensvoll on 15.02.2018 10:48:00

Tjuesju fjellrever/njálat fra avlstasjonen på Oppdal ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga den ...
Les mer..

feb06 Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler
Av on 06.02.2018 12:34:20

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/čuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard...
Les mer..

sep28 Bli med på målerjakten!
Av on 28.09.2017 10:08:00

Høsten nærmer seg og dagene blir mørkere. Nå begynner en spennende tid for små og store måler-jeger...
Les mer..

jul17 Vil bruke sang for å redde rypene
Av Ingrid Jensvoll on 17.07.2017 11:21:00

Kalde og ubarmhjertige somre, milde og ustabile vintre, og en rekke fiender. Det er historisk lave ...
Les mer..

mai18 Fotograferer smågnagernes hemmelige liv under snøen
Av Ingrid Jensvoll on 18.05.2015 13:52:00

Hva driver gnagerne med, der under snøen? Gjennom et prosjekt finansiert av Framsenteret har forske...
Les mer..

des12 Varangerhalvøya - et lite stykke Arktis
Av Ingrid Jensvoll on 12.12.2014 10:42:00

Varangerhalvøya har fått et eget temahefte i Ottar, et populærvitenskaplig tidsskrift fra Tromsø...
Les mer..

mai12 Rovdyrene styrer økosystemet i Arktis
Av Ingrid Jensvoll on 12.05.2014 15:10:00

Det er de små dyrene som blir rovdyrmat, mens reinsdyr og moskus slipper lettere unna. Rovdyr har ...
Les mer..

okt28 Lanserer rapport om nytt observatorium
Av Ingrid Jensvoll on 28.10.2013 15:21:00

Framsenteret har ferdigstilt en omfattende plan for Klimaøkologisk Observatorium for Arktisk Tundra...
Les mer..