X
GO
en-USnb-NO

I beskrivelsene av næringsnettene for COATs to fokuserte regioner i norsk Arktis; henholdsvis lav-arktisk Varanger/Várjjat og høy-arktisk Svalbard/Sválbarda, er arter med tilsvarende funksjoner i økosystemet slått sammen i såkalte funksjonelle grupper og bare de viktigste næringsnettrelasjonene fokusert.

De to næringsnettene er videre oppdelt i næringsnettmoduler – 4 for Svalbard og 6 for Varanger. Hver av disse næringsnettmodulene inkluderer et utvalg av tett koplede arter eller funksjonelle grupper som forventes å ha stor følsomhet for klimaendringer. De har også viktige økologiske og/eller samfunnsmessige funksjoner. Hver av næringsnettmodulene har fått sitt navn fra en av artene eller gruppene med særlig viktig funksjon eller stor forvaltningsrelevans. Naturligvis er det også økologiske relasjoner mellom de ulike modulene, og dette er videre spesifisert i de konseptuelle modellene for hver næringsnettmodul.   

 

COAT moduler

Lav-Arktis Varanger

Høy-Arktis Svalbard

 

Fjellrev Varanger Rype Varanger Rein Varanger Smagnagere Skog Tregrense Busktundra