X
GO
en-USnb-NO
26.09.2018

Målerjakten 2018 er igang!

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man tror det skyldes at klimaet har blitt mildere. Det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap om målernes utbredelse. Den arten av bjørkemåler vi vet minst om heter gul frostmåler ( Agriopis aurantiaria ). Vi vet den har spredt seg nordover så langt s...

Les mer

07.09.2018

Ny bok om Svalbardreinen

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den særegne og fascinerende svalbardreinens tilværelse gjennom et år, i kalde og frosne polarnetter og under varmen fra midnattssola. Boka lanseres på Framsenteret onsdag 26. september klokken 19.00 – 20.30.

Les mer

18.07.2018

COAT i media

Her finner du en oversikt over nyhetsoppslag om COAT eller av COAT forskere. Siste sak er om det store lauvmakk angrepet på vierkratt og lyng i øst-Finnmark på NRK.no og NRK TV

Les mer

29.06.2018

Lauvmakkutbrudd på Varangerhalvøya: Nå også i vierkrattene

De siste årene har det vært store lauvmakkutbrudd i bjørkeskogen vest for Vadsø, nå har utbruddet spredt seg til vierbusker og flere av vierkrattområdene øst for Vadsø er helt avspiste.   

Les mer

18.06.2018

Første funn av gul frostmåler i Nord-Finland

Gul frostmåler er en bjørkemålerart som har spredt seg nordover de siste tiårene. Men foreløpig vet vi lite om hvor langt nord og øst den har kommet. Forskere i Nord-Finland har nå dokumentert funn av arten for første gang. 

Les mer

24.05.2018

Ny serie: COAT CASE STORIES

COAT CASE STORIES er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. De kan omhandle nye forskningsresultater, feltaktiviteter, metoder eller spesielle hendelser som vi tror kan være av bred interesse. Noen vil være på engelsk, og noen på norsk. Nye historier publiseres her med jevne mellomrom. Den første er publisert på engelsk og handler om krit...

Les mer

24.05.2018

Ledig stilling i COAT

COAT har en ledig stilling som Rådgiver. Stillingen skal i hovedsak ha to ansvarsområder; henholdsvis forskningsadministrasjon og formidling. Se hele stillingsutlysningen på  jobbnorge.no

Les mer

20.03.2018

Vinterfeltarbeid i COAT

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforhold gjennomført, mens på Svalbard er det satt ut lyttestasjoner for å overvåke ryper.

Les mer

15.02.2018

Nytt forvaltningstiltak i COATs fjellrevmodul på Varangerhalvøya/Várnjárgga

Tjuesju fjellrever/njálat fra avlstasjonen på Oppdal ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga den 13. februar, som et ledd i tiltakene for å bevare den kritisk truende arten.

Les mer

06.02.2018

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/čuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/čuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske ...

Les mer