GO
en-USnb-NO

Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya

Publisert 05.02.2019

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøya. Utsetting ble organisert og gjennomført av SNO og avlsprosjektet til NINA, med hjelp fra COAT. Det ble satt ut 19 hvite valper og 7 blårev, fra totalt 3 kull.

Årets første kull har kommet ut i friheten. Foto: Dorothee Ehrich
Årets første kull har kommet ut i friheten. Foto: Dorothee Ehrich

Hvert av kullene ble satt ut på et naturlig hi. Utsettingen ble forberedt ved å sette opp en eller to fôrautomater i nærheten av de utvalgte hiene. Fôrautomatene har en åpning som er akkurat stort nok til at en fjellrev kan komme inn, men som er for liten til at rødrev eller jerv kan få tak i fôret. Det ble også satt opp et kunstig hi på hver hilokalitet. De kunstige hiene og fôrautomatene er av samme typen som brukes på avlsstasjonen. Valpene ble kjørt fra Oppdal til Varanger av NINA, så satt over i små hundebur og kjørt det siste stykke til sitt nye hjem på skuterslede. Når de var fremme ble de satt inn i de kunstige hiene, og inngangene ble lukket, slik at de fikk tid til å roe seg ned litt før de ble sluppet ut for å utforske friheten. Nytt i år var at SNO prøvde å sette de kunstige hiene over en inngang i det naturlige hiet. Dermed kunne valpene gå ned i det naturlige hiet, og ble ikke stengt inne i et lite kunstig hi med opptil 10 søsken. Dette gjorde at de var mye roligere når hiet ble åpnet, og ikke løp av gårde med en gang, slik som de fleste gjorde i 2018.

 

Bildene viser en fôrautomat, en fjellrev under transport i hundebur og feltpersonell som setter fjellrever inn i et kunstg hi. Alle foto: Dorothee Ehrich.

Utsettingen er et forvaltningstiltak som har som mål å hindre at fjellreven dør ut på Varangerhalvøya. Tiltaket skal i første omgang pågå over 3 år. Bestanden på Varangerhalvøya har vært gjenstand for andre tiltak og overvåkning siden 2004. I 2017 var bestanden på randen til utryddelse siden det var bare to-tre eldre fjellrev igjen på halvøya. Grunnen til dette var trolig at det ikke hadde vært noen lementopp siden 2011 og at bestanden var for liten til å klare en så lang periode uten et godt yngleår.  

Valpene som settes ut er født og oppvokst på avlsstasjonen på Oppdal som driftes av NINA gjennom «avlsprogrammet for fjellrev". Fjellreven er kritisk truet i hele Norge, og bevaringstiltak for denne lille arktiske reven gjennomføres nå i mange fjellområder. Det har vist seg at valpene som settes ut fra avlsprogrammet klarer seg bra, og bidrar til god vekst i de lokale bestandene. På Varangerhalvøya håper vi derfor at utsettingen kan føre til en stor nok vekst i bestanden til at den kommer ut av faresonen for umiddelbar utryddelse. Overvåkningen av de utsatte fjellrevene gjøres av COAT gjennom «fjellrevmodul Varanger». Mange av valpene som ble satt ut i fjor har blitt observert på overvåkningskamera i løpet av året, noe som tyder på god overlevelse. Sommeren 2018 ble det dokumentert en yngling på Varangerhalvøya, hvor minst en av foreldrene var en av de utsatte revene. Med muligheten for lemenår kommende sommer, håper vi at årets valper kommer å ha det riktig bra!

 

Nyutsatt fjellrev utforsker friheten. Foto: Dorothee Ehrich.

Flere nyheter

aug02 Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt
Av Leif Einar Støvern on 02.08.2019 01.24.00

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan bes...
Les mer..

jul31 Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.
Av Leif Einar Støvern on 31.07.2019 03.24.00

I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frila...
Les mer..

jul26 COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
Av Leif Einar Støvern on 26.07.2019 02.24.00

Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 20...
Les mer..

jul01 Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
Av Leif Einar Støvern on 01.07.2019 05.24.00

Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige anal...
Les mer..

jun30 Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser
Av Eeva Soininen on 30.06.2019 03.24.00

Naturen  er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019...
Les mer..

mai23 Vårfeltarbeid i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 11.24.00

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemo...
Les mer..

mai23 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 04.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publis...
Les mer..

feb05 Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 05.02.2019 09.41.25

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøy...
Les mer..

des19 COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publise...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09.58.34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..