GO
en-USnb-NO

Forvaltningstiltak: fjellrevutsetting

2021:

Noen av de utsatte valpene vandrer ganske langt, blant annet til nord Finland. I Finland har det ikke blitt observert fjellrevyngling siden 1990 tallet. Men gjennom samarbeid i prosjektet Felles Fjellrev Nord (Interreg) ble det også satt opp fôrautomater i nærheten av fjellrevhi der. De siste årene har det blitt observert fjellrev der. Dermed kan det godt være at noen av Varangervalpene kommer til å etablere seg der, og bidrar til å styrke bestanden i nord Fennoscandia. Under er årets observasjoner:

 • 04.01.2021: Tre blårev observert i Nesseby.
 • 06.01.2021: Hvit fjellrev observert kl. 20:10 i Mortensnes.

2020:

27 januar 2020 ble det for tredje gang satt ut fjellrever/njálat på varangerhalvøya for å forsterke bestanden av den kritisk truede arten. I år ble det satt ut totalt 14 valper på 3 forskjellige hi. Her er noen av årets observasjoner av fjellrev på Halvøya:

 • 26.02.2020: Blårev observert av flere jegere gående mellom husene i tettstedet Nesseby.
 • 02.03.2020: Et fjellrevpar ble observert i område rundt Nesseby og beskrevet som forelsket – det virker lovende for sommerens yngling.
 • 12.03.2020: Fjellrev observert på åte av en jeger i Nesseby.
 • 28.04.2020: Observasjon fra Paistunturi i Utsjoki, Finland, hvor en av Varangerrevene (sannsynligvis) ble tatt bilde av på en fôrautomat (bilde under).

 • 08.11.2020: Fjellrev observert ved Magistervann på fv 891 Gendje-Båtsfjord.
 • 20.11.2020: Blårev observert i Nesseby (bilde under).

2019:

24. januar 2019 ble det for andre gang satt ut fjellrever/njálat på Varangerhalvøya/Várnjárgga, som et ledd i tiltakene for å bevare den kritisk truede arten. I år ble det satt ut totalt 26 valper, hvorav var 19 hvite og 7 var blå. Valpene kom også i år fra fra avlstasjonen på Oppdal. Under kan du se noen av observasjonene som er gjort i år:

 • Uke 6: En hvit fjellrev observert på fiskebruket i Svartnes.
 • Uke 7: Statens naturoppsyn (SNO) har observert 4 valper når de etterfyllte fôrautomatene og kunne melde om at flere av fôrautomatene var helt tomme. Dette tyder på god aktivitet i området. De observerte også fjellrevspor i Torvhaugdalen.
 • Uke 7: En blårev som spiste på åte i Bergebydalen ble drept av en rødrev som mest sannsynlig skulle forsvare åta.
 • 13. februar, En hvit fjellrev observert på E75 ved Urnes.
 • 15. februar, En blårev observert i fjæra i Salttjern.
 • 18. februar, Fire hvite og en blå observert på foringsautomat. Foto: COAT viltkamera

 • Uke 10: En hvit fjellrev observert ved Vardø flyplass.
 • 9. mars: En rødrev jeger observerte en blårev på åte i Nesseby kl. 19.00. Den ankom åta på en veldig annerledes måte enn rødreven. Den kom "dansende" smiley og dro opp Bergebydalen etterpå.
 • 13. mars, En hvit og en blå fjellrev observert på Domen i Vardø kl. 18.30. 

2018:

13. feburar 2018 ble det satt ut 27 fjellrever/njálat (22 hvite og 5 blå) på Varangerhalvøya/Várnjárgga, som et ledd i tiltakene for å bevare den kritisk truede arten. Valpene, som kom fra avlstasjonen på Oppdal, spredte seg raskt utover halvøya og her kan du se noen av observasjonene som er gjort:

 • 7. mai, ved Gandvik. Foto: Jan Vidar Olsen

 • 22. april. Foto: COAT viltkamera

 • 5. april, ved Rødberget i Tana
 • 22. mars, ved Mortensnes
 • 20. mars, i Komagdalen
 • 7. mars, ved Urnes
 • 5. mars, ved Mortensnes 
 • 1. mars, ved Høyvik
 • 28. februar, i Komagdalen. Foto:COAT viltkamera

 • 20. februar, ved Blåbærnes
 • 16. februar, på Kongsfjordfjellet
 • 15. februar, ved Vestre Jakobselv

To av de tjueto hvite fjellrevalpene som ble satt ut 13 februar. Foto: Geir Østereng 

En av de fem blårevene som ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga. Foto: Alfred Ørjebu

 

 

Har du sett fjellrev?

Meld fra til Statens naturoppsyn:

 

Avlsprogrammet