X
GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv overvåkning i møte med klimaendringer

 
02.08.2019

Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan best dokumenteres med satellitt-sendere. Slike instrumenter påsatt arter som rein og fjellrev er derfor en del av COATs forskningsinfrastruktur som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø Forskningsstiftelse . Det at havisen rundt Svalbard mi...

Les mer

31.07.2019

Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.

I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frilansjournalist Dag Inge Danielsen til å lage en artikkel om bjørkemålere og klimaendringer. I den forbindelse har han intervjuet forsker Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Dette har ledet frem til en artikkel som nå er publisert på forskning.no og fors...

Les mer

26.07.2019

COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis

Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 2013 hadde COAT-forskere ansvaret for en helthetlig tilstandsvurdering av tundraøkosystemene i Arktis ( I ms m. fl. 2013 ). Nå har nye tilstandsvurderinger blitt gjennomført for et utvalg av sirkumpolart viktige artsgrupper i disse økosystemene. Eva ...

Les mer

 

Aktuelle aktiviteter

23 Foredrag om COAT på Varangerbotn museum 23.02
Av Leif Einar Støvern den 05.03.2019

Jan Erik Knutsen holdt et foredrag om COAT på Varangerbotn museum. Oppmøtet var ikke all vereden, c...

11 Økologi konferanse i regi av NØF i Tromsø 2019
Av Leif Einar Støvern den 05.03.2019

COAT var sterkt representert på økologikonferansen - "Towards Policy-Relevant Ecology" i regi av ...

14 SIOS Polar Night Week 14-18 januar 2019
Av Leif Einar Støvern den 14.12.2018

Den første utgaven av SOS Polar Night Week (PNW) finner sted i Longyearbyen på Svalbard, 14-18 ja...

05 Referansemøte COAT Fjellrev modul
Av Leif Einar Støvern den 15.11.2018

Referansegruppa samles for årlig gjennomgang og evaluering av 2018

23 Klimakonferanse i Alta
Av Eeva Soininen den 23.10.2018

Flere foredrag fra COAT på  Klimakonferansen i Alta .