GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv naturovervåkning i møte med klimaendringer

 
Skru på utelyset og se opp!
4. oktober 2023

Bjørkemålere er insekter med såkalt holometabol livssyklus, også kjent som «fullstendig forvandling». Dette innebærer at målerlarvene (lauvmakken) som spiser på bjørka om sommeren utvikler seg til voksne sommerfugler i løpet av høsten. De voksne målerne flyr nå, Og COAT’s forskere følger med! 

Les mer

Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev
14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Aktuelle aktiviteter

Dato: 11.10.2023 14.00 - 15.00

14. september 2023
Det vil bli sagt noen ord av COAT sin leder Rolf A. Ims og ordfører i Vadsø Wenche Pedersen. Etter dette er informasjonsskjermen åpen for fri bruk og det vil bli enkel bevertning. Alle...
21. september 2023
Forskningsprosjektet NORTHERN FOREST, som er finansiert av Norges Forskningsråd, avsluttes i 2023 og avholder i den forbindelse en workshop med prosjektets partnere fra skogforvaltningen og...
19. september 2023
COAT’s skog- og tregrensemodul avholder prosjektworkshop med internasjonale samarbeidspartnere fra Wageningen University & Research (WUR) om bjørkeskogens tåleevne for insektutbrudd. Her...