GO
en-USnb-NO
COAT deltar på Small Mammal Cycles Conference 31. januar til 2. februar i Ottawa, Canada
24. januar 2024

Vi deltar med hele 6 forskere som holder presentasjoner og deltar med postere.

Les mer

COAT deltar på Arctic Frontiers i Tromsø 29 - 31. januar
24. januar 2024

Les mer

COAT avholder referansemøte for fjellrev 13. desember
30. november 2023

Fjellrevmodulen har sitt årlige møte med sin referansegruppe hvor resultater og videre planer presenteres og diskuteres    

Les mer

COAT møter KLD sine internasjonale seksjoner 20. september
15. september 2023

Tema: Presentere og diskutere COAT som et verktøy Norge bør benytte seg av i lederskapsperioden i Arktisk råd.

Les mer

Møte med referansegruppe i COAT fjellrevmodulen 15. desember
25. november 2022

Modulen har sitt årlige møte med sin referansegruppe hvor resultater og videre planer presenteres og diskuteres    

Les mer

Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 3. juni 2022
23. mai 2022 MSc Pedro Da Silva Nicolau (COAT Tools) vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) i offentlig disputas fredag 3. juni, på UiT Campus Tromsø. Prøveforelesning kl. 10:00“The role of stochasticity in population ecology” Disputas kl. 12:00"Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal...

Les mer

Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 8. juni 2022
13. mai 2022 Master i Biologi Eivind Flittie Kleiven (COAT Tools og AMB) vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) i offentlig disputas onsdag 8. juni, på UiT Campus Tromsø. Prøveforelesning kl. 10:15 – 11:00"Estimating and predicting species distributions in a changing world"Disputas kl. 12:15 – 15:00"Population cycles in small rodents seen through the...

Les mer

Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 24. mai
5. mai 2022 Master i Landbruksvitenskap - jordvitenskap Isabell Eischeid (COAT Tools og AMB) vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) i offentlig disputas tirsdag 24. mai 2022 i Store Auditorium (E-101), NFH. Prøveforelesning kl. 10:15 – 11:00Spatial and temporal scaling in the Arctic: how can remote sensing contribute to ecology?Disputas kl. 12:15 –...

Les mer

Disputas – MSc i økobiologi Filippo Marolla (COAT)
12. oktober 2020 MSc i økobiologi Filippo Marolla (COAT) vil forsvare sin doktorgrad onsdag 21. oktober 2020 kl. 12:15. Tittel:"Understanding and forecasting population dynamics in changing arctic ecosystems" For mer informasjon se:  https://uit.no/tavla/artikkel/702876/disputas_-_msc_in_ecobiology_filippo_marolla

Les mer

Disputas – MSc in Ecology Matteo Petit Bon (COAT)
22. september 2020 MSc in Ecology Matteo Petit Bon (COAT) will Tuesday 22 September 2020 at 14:45 defend his thesis for the PhD degree. Title of the thesis:"Short-term tundra plant-community nutrient responses to herbivory and warming: New insights from Near infrared-reflectance spectroscopy methodology" For more infirmation see:  https://uit.no/tavla/artikkel/698395/disputas_msc_in_ecology_matteo_petit_bon 

Les mer

Disputas – MSc i økologi Matteo Petit Bon (COAT)
22. september 2020 MSc i økologi Matteo Petit Bon (COAT) vil forsvare sin doktorgrad tirsdag 22. september 2020 kl. 14:45. Tittel:"Short-term tundra plant-community nutrient responses to herbivory and warming: New insights from Near infrared-reflectance spectroscopy methodology" For mer informasjon se:  https://uit.no/tavla/artikkel/698395/disputas_msc_in_ecology_matteo_petit_bon 

Les mer

COAT foredrag om klima på Tromsø museum 26.11.2019
26. november 2019

COAT leder Rolf A. Ims holder foredrag med tittelen "Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?" onsdag 26.11.2019 kl. 19-20.30 på Tromsø museum.

For mer informasjon se her.

Les mer

COAT på Forskningsdagene i Tromsø 22. september
28. august 2019 COAT vil være tilstede på Forskingsdagenes familedag søndag 22. september i Norges Fiskerihøyskole sitt bygg på Universitetet i Tromsø sin campus. Vi vil arrangere Miljø-sti med fokus på klimaendringer på tundraen. De skjer mye annet spennende i Norges Fiskerihøyskole sine lokaler og andre steder på UiT sin campus denne dagen. Kom å bli med da vel!

Les mer

Foredrag om COAT på Varangerbotn museum 23.02
5. mars 2019

Jan Erik Knutsen holdt et foredrag om COAT på Varangerbotn museum. Oppmøtet var ikke all vereden, ca. 10-12 personer, grunnet "påskvær" og ski VM på TV. Vi etablerte en kontakt med musset og planlegger frere foredreg der i fremtiden. 

Les mer

Økologi konferanse i regi av NØF i Tromsø 2019
5. mars 2019

COAT var sterkt representert på økologikonferansen - "Towards Policy-Relevant Ecology" i regi av Norsk økologisk forening  i Tromsø 11.-13. februar 2019.

Les mer

SIOS Polar Night Week 14-18 January 2019
14. desember 2018

The first SIOS Polar Night Week (PNW) will take place in Longyearbyen, Svalbard, 14-18 January 2019.

Programme for the Polar Night Week 2019

Les mer

SIOS Polar Night Week 14-18 januar 2019
14. desember 2018

Den første utgaven av SOS Polar Night Week (PNW) finner sted i Longyearbyen på Svalbard, 14-18 januar 2019.

Program for SIOS Polar Night Week 2019

Les mer

Reference meeting COAT Arctic Fox module
16. november 2018

The reference group gathers for their annual meeting to evaluate 2018

Les mer

Referansemøte COAT Fjellrev modul
15. november 2018

Referansegruppa samles for årlig gjennomgang og evaluering av 2018

Les mer

Klimakonferanse i Alta
23. oktober 2018

Flere foredrag fra COAT på Klimakonferansen i Alta.

Les mer

Several contributions from COAT at the Arctic Biodiversity Congress
10. oktober 2018

Several COAT members participate the Arctic Biodiversity Congress at Rovaniemi this week. We present monitoring and research by the moss tundra module, arctic fox module as well as the general apprach of COAT to ecosystem-based monitoring.

Les mer

Weather stations
2. oktober 2018

First COAT weather stations will be mounted at Vestre Jakobselv this week.

Les mer

Værstasjoner monteres
2. oktober 2018

Første COAT værstasjoner skal monteres ved Vestre Jakobselv i uka.

Les mer

Boklansering
20. september 2018

Ny bok om svalbardreinen lanseres på Framsenteret 26.09 kl 19

Les mer

Observasjoner av fjellrevene i Varanger
7. mai 2018

Her kan du se noen av observasjonene som er gjort

Les mer

Vinterfeltarbeid Varanger
5. mars 2018

Vinterens feltarbeid på Varangerhalvøya 12-18 mars

Les mer

Several contributions from COAT in the Oikos 2018 ecology conference in Trondheim, February 20-22
20. februar 2018 Jane Jepsen: Drivers of ecosystem state changes in sub-arctic birch forest: moth outbreaks and ungulate management Ole Petter Vindstad: Salvage logging of mountain birch after geometrid outbreaks: ecological context determines management outcomes Ingrid Paulsen: Calving site characteristics and site fidelity of calving ranges in Svalbard reindeer Zina Kerbir: Response of corvids to small...

Les mer

Klima- og miljødepartementet
8. februar 2018

Presentasjon av COAT for Klima-og miljøminister Ola Elvestuen i Vadsø

Les mer

Ministry of Climate and Environment
8. februar 2018

Presentation of COAT for the Minister of Climate and Environment Ola Elvestuen in Vadsø

Les mer

Svalbardseminaret
16. januar 2018

Åshild Ønvik Pedersen holder foredrag om COAT på Svalbardseminaret

Les mer

Svalbard Seminar Series
16. januar 2018

Åshild Ønvik Pedersen is holding a lecture about COAT at the Svalbard Seminar Series

Les mer

Fjellrevmodul
14. desember 2017

Referansemøte i COATs fjellrevmodul, med representanter fra Miljødirektoratet, Varangerhalvøyas nasjonalparkstyre, SNO og Finnmark Jeger & Fisk

Les mer

Norwegian Research Council
6. desember 2017

Follow-up meeting regarding COAT infrastructure

Les mer

Varanger National Park Board
21. november 2017

Meeting about permits for COAT infrastructure

Les mer

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre
20. november 2017

Møte i Vadsø angående søknad om tillatelser til COAT infrastruktur

Les mer

Norges forskningsråd
20. november 2017

Oppfølgingsmøte med Norges forskningsråd om COAT infrastruktur

Les mer