X
GO
en-USnb-NO

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra

Publisert 01.07.2019

Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige analyser gjort i forbindelse med en test av det nye Fagsystemet for økologisk tilstand viser at dette også gjelder tundrafuglene i COATs overvåkningsområder på Varangerhalvøya. Mange fuglearter er særlig sårbare i hekkesesongen. Spesielt arter som hekker på bakken kan være mye utsatt for reirpredasjon. Et studium i publisert i Science i fjor viste at det har skjedd en dramatisk økning i reirpredasjonen hos arktiske vadefugler siden 1990-tallet. Denne økningen sammenfalt med temperaturøkningen i Arktis. Forfatterne av Science-artikkelen spekulerte om endringer i vegetasjonen eller gnagersyklus kunne være involvert.

I en artikkel som i dag publiseres i Nature Climate Change gir COAT-forskere ytterligere holdepunkter for at vegetasjonsendringer - gjennom fenomenet «arktisk grønning» - kan gi øket predasjonsrate på reir. Studiet gir også en indikasjoner på hvilke alpine soner (eller økotoner) av tundraen hvor fuglereirene kan være mest utsatt for predasjon og videre at gnagersyklusen nå kan spille en noe annen rolle i relasjonen mellom reirpredatorer og bakkehekkende fugler enn tidligere.

Fjellrypereir. Foto: Rolf A. Ims
Fjellrypereir. Foto: Rolf A. Ims

Arktisk grønning skyldes økende plantebiomasse på tundraen fordi vekstsesongene blir lengre og varmere. Grad av grønnhet kan måles fra satellitter. Ved hjelp av 900 eksperimentelle reir som simulerte eggkull hos rype og vadefugl (slik som heilo og boltit) i et utvalg av tundralandskaper - med varierende grad av grønnhet i Finnmark - viste COAT-studiet at predasjonen økte med 72% fra de minst grønne til de grønneste tundralandskapene. Dette resultatet er i samsvar med økologisk teori som predikerer at en øket planteproduktivitet i arktiske næringskjeder vil gi høyere predasjonsrater. Designet på studiet inkluderte også høydegradienter fra skoggrensa til den mellom-alpine sonen i hvert landskapsområde. Predasjonen økte langs disse høydegradienten, noe som indikerer at fuglearter som hekker høyt i fjellet kan være særlig utsatt for reirpredasjon.

Studiet ble gjort over en 5-årsperiode som inkluderte en hel gnagersyklus. Som forventet var predasjonsraten høyest rett etter toppåret i syklusen. Mer uventet var det at predasjonsraten fortsatte å være temmelig høy selv 2-3 år etter toppåret. Med et slik tidsforsinkelse i rovdyrenes respons blir den kumulative effekten av predasjonen høyere over en gnagersyklus.

Det å vite hvilke predatorarter som står bak økningen av predasjonen er naturligvis viktig hvis situasjonen for bakkehekkende fugl i Arktis etterhvert blir så ille at forvaltningstiltak kan være nødvendige.  Det ble derfor gjort et forsøk på å bestemme hvilke predatorarter som sto for reirpredasjonen ved å ha et kunstig egg av plastelina i alle de kunstige reirene. Merker på plastelina-eggene viste at predasjon fra fugl (antakelig mest kråkefugl) var viktigst. Men fordi denne metodikken gir en ganske usikker artsidentifikasjon er det behov for å utvikle ny metodikk for studier som er baserte på både kunstige og ekte reir. COAT (gjennom prosjektet COAT Tools) er nå i gang med utprøving av ny metodikk for å bedre kunnskapen om reirpredasjon i tundraøkosystemer.

Flere nyheter

aug02 Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt
Av Leif Einar Støvern on 02.08.2019 01.24.00

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan bes...
Les mer..

jul31 Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.
Av Leif Einar Støvern on 31.07.2019 03.24.00

I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frila...
Les mer..

jul26 COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
Av Leif Einar Støvern on 26.07.2019 02.24.00

Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 20...
Les mer..

jul01 Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
Av Leif Einar Støvern on 01.07.2019 05.24.00

Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige anal...
Les mer..

jun30 Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser
Av Eeva Soininen on 30.06.2019 03.24.00

Naturen  er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019...
Les mer..

mai23 Vårfeltarbeid i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 11.24.00

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemo...
Les mer..

mai23 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 04.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publis...
Les mer..

feb05 Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 05.02.2019 09.41.25

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøy...
Les mer..

des19 COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publise...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09.58.34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..