X
GO
en-USnb-NO

Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser

Publisert 30.06.2019

Naturen er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019) adresserer populasjonssykluser. Inkludert er bidrag fra COAT forskere om bjørkemålere, rype, hare, og smågnagere.

Tidsserie av smågnagernes populasjonssykluser fra COAT
Tidsserie av smågnagernes populasjonssykluser fra COAT

Flere av organismegrupper som er sentrale i COAT er kjent å ha populasjonssykluser. I den nyeste utgaven av «Naturen», gir COAT forskere populærvitenskapelig oppsummering av syklusene hos bjørkemålere, rype, hare og smågnagere i de nordlige områdene.

Alle artiklene beskriver årsakene og ringvirkningene av syklusene. Bl.a. kan man lese om de enorme effektene bjørkemålersyklussene har på vegetasjon (Vindstad og Jepsen). Hva som nå skjer med disse populasjonssykluser når klimaet i nordområdene varmes raskt opp, adresseres også av alle artiklene. Det er indikasjoner på at flere av disse syklusene allerede er endret. Mer uregelmessige lemensykluser skaper allerede problemer for lemenavhengige predatorer som fjellrev og snøugle (Soininen mfl.). Snøskoharesyklusen i Canada ser ut til a dempes (Ehrich og Yoccoz), mens rypesyklusen i norske fjell bare er en svak skygge av hva den engang var (Henden mfl.).

Flere nyheter

aug02 Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt
Av Leif Einar Støvern on 02.08.2019 01.24.00

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan bes...
Les mer..

jul31 Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.
Av Leif Einar Støvern on 31.07.2019 03.24.00

I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frila...
Les mer..

jul26 COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
Av Leif Einar Støvern on 26.07.2019 02.24.00

Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 20...
Les mer..

jul01 Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
Av Leif Einar Støvern on 01.07.2019 05.24.00

Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige anal...
Les mer..

jun30 Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser
Av Eeva Soininen on 30.06.2019 03.24.00

Naturen  er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019...
Les mer..

mai23 Vårfeltarbeid i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 11.24.00

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemo...
Les mer..

mai23 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 04.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publis...
Les mer..

feb05 Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 05.02.2019 09.41.25

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøy...
Les mer..

des19 COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publise...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09.58.34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..