GO
en-USnb-NO
COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer

Publisert 30.08.2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).

Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som ble gjort allerede i begynnelsen av juli.

Lirype parring. Foto: Valeri Belov

Årets spådommer viste at vi forventet en ytterligere økning i tettheten av rype i 2022 på Finnmarkseiendommen. Dette skyldtes flere faktorer, som en relativt normal start på vinteren, høsten 2021, en senvinter med litt flere kadaver enn normalt, i tillegg til en ganske varm periode i juli i år, da ungene var nyklekte. I tillegg har en økning i smågnagertettheter det siste året (økningsfase) sannsynligvis resultert i redusert predasjon på bakkehekkefugler i systemet. Siden utviklingen av små gnagerpopulasjoner er vanskelig å forutsi, spesielt i økningsfasen, og det faktum at de ofte viser stor romlig tetthetsvariasjon, skapte dette en viss spenning med hensyn til kvaliteten på spådommene våre. Vi har nå resultatene fra FeFo’s vurderinger, basert på undersøkelser fra linjetransekter spredt over hele Finnmark (Hønsefuglportalen), og det ser ut til at vi, for andre år på rad, hadde rett når vi spådde en økning i tettheten av lirype (Figur 1). Ut fra FeFo’s egne tetthetsestimater ser det imidlertid ut til at vår modell spådde en noe lavere tetthet enn takseringsresultatene viser (se figur 1), selv om tetthetsestimatene fra Finnmark viser ganske stor romlig variasjon.

Figuren viser estimert tetthet av lirypebestanden i Finnmark i perioden 2000 - 2022 (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med spådommene fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken (dvs. for 2022) var derfor vår spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo), spådd allerede 8. juli. Merk at vår modell spår gjennomsnittlig observert antall ryper per km2 (uten å korrigere for variasjon i observerbarhet), mens vurderingsresultatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. «distance»-modell).

Flere nyheter

sep14 COAT ble presentert i Ottar
Av Leif Einar Støvern on 14.09.2022 03.24.00

UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen ...
Les mer..

sep13 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 13.09.2022 11.24.00

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaser...
Les mer..

sep07 Nye høyder i bestandene av svalbardrein
Av Leif Einar Støvern on 07.09.2022 10.24.00

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten...
Les mer..

aug30 COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 30.08.2022 02.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer...
Les mer..

aug26 Rekordår for fjellreven i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 26.08.2022 10.24.00

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull o...
Les mer..

jul12 COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
Av Leif Einar Støvern on 12.07.2022 08.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endrin...
Les mer..

jun13 Enda en doktor i COAT!
Av Leif Einar Støvern on 13.06.2022 03.24.00

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling " Population cycles in sma...
Les mer..

jun08 Fersk doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 08.06.2022 08.24.00

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “ Boreal rodents fluctuatin...
Les mer..

jun02 Ny doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 02.06.2022 11.24.00

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “ Tundra vegetation ecology from ...
Les mer..

mai13 Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
Av Leif Einar Støvern on 13.05.2022 01.24.00

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellr...
Les mer..