GO
en-USnb-NO

Jegerinformasjon: Hvite og blå fjellrev valper kommer til Varanger

På torsdag denne uken, hvis været er med på laget, skal det for andre gang settes ut flere kull med fjellrevvalper på Varangerhalvøya. Fjellreven finns i to farger. De fleste har den velkjente hvite vinterpelsen og kalles hvitrev. Noen har derimot en brungrå, ofte ganske mørk, vinterpels og kalles blårev. Disse kan være vanskeligere å skille fra rødrev, for eksempel under jakt. Andre trekk enn pelsfargen som skiller fjellrev fra rødrev, er at fjellreven har mindre og runde ører, kortere snute og mindre kroppsstørrelse. Fjellreven, og spesielt de utsatte valpene, er mer nysgjerrige, naive og mindre forsiktige/sky enn en rødrev. Sju av årets valper er blå. Fjorårets erfaring fra den første utsettingen viste at de utsatte valpene sprer seg raskt.  Noen nysgjerrige krabater løp ned til hus og vei, og derfor er det viktig at jegere er spesielt oppmerksomme i tiden som kommer. Det er viktig å ikke jakte under dårlige lysforhold eller i tett snødrev som gjør at fjellrevens kjennetegn ikke kommer tydelig fram. Det kan også være fint å bruke lys på åte, der det er mulig.

I fjor ble en av de utsatte blårev valpene påkjørt og måtte avlives. Denne ble levert inn til SNO/oss som en rødrev. Dette viser hvor vanskelig identifiseringen kan være og synliggjør viktigheten av å vise forsiktighet til man har sikker identifikasjon.

 

Under er noen bilder av blårev i ulike typer lys, vær og positurer:

          

 

          

 

          

 

          

 

Alle bilder er tatt med COAT eller avlsprogrammets overvåkningskameraer.