GO
en-USnb-NO
13.05.2022

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer

29.04.2022

Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å undersøke hvor mange jaktfalk, kongeørn og ravn som har gått til hekking.

Les mer

19.04.2022

Nytt studie startet på Svalbard!

Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. Det blir interessant å se hvordan rovdyrene oppfører seg. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, COAT og Nord Universitet. For å lese mer om dette se Polarinstituttets presentasjon av studiet . Det samme studiet utførtes av COAT i Var...

Les mer

01.03.2022

Ny rapport!

Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nettsider, som en del av Miljødirekotratet sin rappotserie.  Les rapporten her

Les mer

18.02.2022

Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!

COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya . Siste nytt er at du nå kan følge de merkede revene like tett som forskerne gjennom å få de nyeste posisjonene direkte på dette interaktive kartet .

Les mer

09.02.2022

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN

SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 2015-2021.  Prosjektet inkluderte tre geografiske «noder» (forskningsgrupper): Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) i Trondheim og COAT i Tromsø. Et eget SUSTAIN-nummer av tidsskr...

Les mer

08.12.2021

Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) fa...

Les mer

25.11.2021

Hvor ferdes rødreven?

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om rødreven. Likevel vet forskerne lite om hvor den ferdes og hvordan den bruker leveområdet sitt, særlig på tundraen…    

Les mer

27.10.2021

NY COAT HISTORIE!

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT. Neste år vil COAT være klar for full drift - forutsatt tilstrekkelige driftsmidler. I denne nye COAT HISTORIEN  beskrives hvorfor det nå er så viktig å etablere slike økosystemobservatorier i Arktis og hvordan slike observasjoner bør organiseres o...

Les mer

14.10.2021

NY! COAT Video

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. Personell blir opplært i bruk av avansert utstyr for å fange opp ikke bare endringer i vegetasjonen men også forstyrrelser fra beitedyr og skader etter milde vintre med mye is.

Les mer