GO
en-USnb-NO
14.09.2022

COAT ble presentert i Ottar

UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen « Klimaendringer påvirker natur og samfunn ». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT. I tillegg presente...

Les mer

13.09.2022

NY COAT HISTORIE!

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturv...

Les mer

07.09.2022

Nye høyder i bestandene av svalbardrein

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokal...

Les mer

30.08.2022

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) . Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseien...

Les mer

26.08.2022

Rekordår for fjellreven i Varanger

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Les mer

12.07.2022

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Les mer

13.06.2022

Enda en doktor i COAT!

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling " Population cycles in small rodents seen through the lens of a wildlife camera ".

Les mer

08.06.2022

Fersk doktorgrad i COAT

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “ Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics ".

Les mer

02.06.2022

Ny doktorgrad i COAT

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “ Tundra vegetation ecology from the sky - Aerial images and photogrammetry as tools to monitor landscape change ”.

Les mer

13.05.2022

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer