GO
en-USnb-NO
08.12.2021

Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) fa...

Les mer

21.09.2021

Savner urtene mammutene?

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleistocene -pattedyrene var avgjørende for å fremme et veldig høyt floristisk mangfold, og at en lignende mekanisme sannsynligvis vil fremme mangfold i våre samtidige beiteenger. Ideen oppstod ved arbeid med tundra -beiteenger på Varangerhalvøya i forbin...

Les mer

31.08.2021

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

18.02.2021

Understanding and predicting how climate change impacts Svalbard ptarmigan population dynamics

Iterative near-term forecasting is a promising approach to better understand and manage rapidly changing ecosystems such as the Arctic. Forecasts generated on a short-term time scale allow scientific hypotheses to be tested more frequently, speeding up scientific advancement, and are relevant to managers because the time scale can be influenced by...

Les mer

27.11.2020

Det er viktig å inkludere næringsnettdynamikk når man vurderer effekten av tiltak for bestandsreduksjon av predatorer på viltarter.

Forvaltning av truede arter igjennom en redusering av rovdyrbestanden har blitt vanligere. Hvorvidt denne typen forvaltning virkelig leder til økning av de truede artenes bestander, er mindre klart. I ett nytt studie , evaluerte COAT forskere effekten av et rødrevjakt-program på den truede lirypa.

Les mer

18.03.2020

The Arctic is greening, bird populations are declining: Is there a link?

Ecological theory predicts that increased productivity at the base of food chains may raise predation rates at intermediate levels. New research by the Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) finds a link between plant productivity in tundra landscapes and bird nest predation rates.

Les mer

17.12.2018

Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. En ny studie bidrar til å forklare hvorfor skadeomfanget har vært så stort, og antyder at skogen kan slite med å komme tilbake i de hardest skadde områdene.

Les mer

06.02.2018

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/čuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/čuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske ...

Les mer

18.05.2015

Fotograferer smågnagernes hemmelige liv under snøen

Hva driver gnagerne med, der under snøen? Gjennom et prosjekt finansiert av Framsenteret har forskere utviklet en fotoboks som kan gi flere svar på hva som foregår.

Les mer

12.05.2014

Rovdyrene styrer økosystemet i Arktis

Det er de små dyrene som blir rovdyrmat, mens reinsdyr og moskus slipper lettere unna. Rovdyr har en sterk regulerende effekt på økosystemet i den sørlige delen av Arktis. Men det kan endre seg med varmere klima.

Les mer

Komplett publikasjonsliste

fra COAT: