GO
en-USnb-NO

IMG_0076

Avanserte Miljøfagstudier i Nordområdene

En forskerskole og et vitenskapelig nettverk for integrering av overvåkning, forskning og forvaltning.

AMINOR befinner seg på UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø. Det er et tverrfaglig forskningsnettverk bestående av nasjonale og internasjonale studenter og forskere. Forskningsnettverket AMINOR fokuserer på integrering av overvåkning, forskning og forvaltning, med et spesielt fokus på nordområdene og klimaendringer. 

Mål

Hovedmålene for forskningsnettverket og forskerskolen AMINOR er å utdanne master- og doktorgradsstudenter og å danne et forum for kompetanseutvikling for forskere tilknyttet Framsenteret (FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning) – som har som sitt oppdrag å bidra til god overvåkning og forvaltning av miljø og naturressurser i nord. Forskerskolen AMINOR ligger i hovedsak under Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, selv om det er et interfakultært samarbeid med bidrag fra både forskere og studenter fra mange andre relevante klimavitenskaplige disipliner ved UiT Norges arktiske universitet. Nettverket er også internasjonalt, og omfatter professorer, forskere og studenter fra andre land.

Kalender

 

Koordinatorer

UiT - Norges Arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
sandra.hamel@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
rolf.ims@uit.no
Norsk institutt for naturforskning
per.fauchald@nina.no
Norsk Polarinstitutt
kim.holmen@npolar.no