GO
en-USnb-NO

Aktiviteter

AMINOR nettverk – AMINOR tilbyr et forum som stimulerer til diskusjon blant forskere og studenter. Forumet fremmer utviklingen av et solid tverrfaglig forskningsnettverk omhandlende enhetlig overvåkning, forskning og forvaltning i nord, men har også til hensikt å være en arena for å drøfte spesifikke modeller og metoder.

AMINOR forskerskole – AMINOR forskerskolen er en gruppe med samarbeidende forskere som veileder og underviser master- og doktorgradsstudenter i et dynamisk læringsmiljø. Foruten om vitenskapelig opplæring, tilbyr forskerskolen også relevante universitetsemner så vel som jevnlige seminar og workshops.

AMINOR workshops – AMINOR har 3-4 workshoper i året der forskere, studenter og forvaltere møtes for å diskutere i grupper. Der gjennomgås og drøftes ulike forvaltningssystem for å lære av tidligere erfaringer og å utvikle nye ideer til forbedring. Noen av workshopene varer over flere dager, mens andre er kortere og mer spesifikke.

AMINOR seminarserie – AMINOR tilbyr seminar som holdes både av forskere som er AMINOR-medlemmer og forskere som ikke er medlemmer, og som har erfaring fra forvaltning med ulike overvåkningssystem. Seminarene dekker et balansert og variert utvalg av temaer, der i blant klima, terrestre-, marine- og ferskvannsøkosystem samt integrering av slike system med samfunnet.

 

 

Koordinatorer

UiT - Norges Arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
sandra.hamel@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
rolf.ims@uit.no
Norsk institutt for naturforskning
per.fauchald@nina.no
Norsk Polarinstitutt
kim.holmen@npolar.no