GO
en-USnb-NO

AMINOR-emner

Environmental systems: integration of monitoring, research and management – BIO-8006 (10 STP)

Dette er et emne som bygger på presentasjoner og diskusjoner fra tidligere workshoper og er et basisemne for alle doktorgradsstudenter i AMINOR. Målet er å integrere overvåkning, forskning og forvaltning innen tre temaer: klimasystem, økologiske system (terrestre-, ferskvanns- og marine økosystem) og forholdene mellom samfunn, klima og økologiske system. For hvert tema er det konkrete case-studier fra nordområdene, så vel som presentasjoner av generelle prinsipper som adaptiv forvaltning og overvåkning, som ligger til grunn.

 

Ecological methodology: study design and statistical analysis – BIO-8105 (10 STP)

Fokuset i dette emnet er studiedesign og statistiske analyser, og retter seg mot overvåkning av miljøsystem og kontrastene mellom ulike forskningsstrategier (for eksempel observasjons- og eksperimentelle studier). Dette er et av kjerneemnene for AMINORs forskerskole og studentene.

 

Mer detaljene finnes i UiT Emnekatalog eller kontakt oss.

 

Andre relevante emner

Northern ecology and ecosystems – BIO-8106 (10 STP)

Philosophy of science and ethics – BIO-8603 (6 STP)

Communicating science Module 1: scientific writing – FSK-8002 (3 STP)

Communicating science Module 2: coping with media – BIO-8007 (1 STP)

Communicating science Module 3: visualizing your science – BIO-8008 (1 STP)

Leadership skills - preparing PhD students for taking on leadership tasks – FSK-8003 (2 STP)

Entrepreneurship and commercialization - preparing PhD students for an entrepreneurial career (FSK 5 STP)

 

 

Koordinatorer

UiT - Norges Arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
sandra.hamel@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
rolf.ims@uit.no
Norsk institutt for naturforskning
per.fauchald@nina.no
Norsk Polarinstitutt
kim.holmen@npolar.no