GO
en-USnb-NO

Publisert 23.05.2022

MSc Pedro Da Silva Nicolau (COAT Tools) vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) i offentlig disputas fredag 3. juni, på UiT Campus Tromsø.

 

Prøveforelesning kl. 10:00

The role of stochasticity in population ecology

 

Disputas kl. 12:00

"Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics"

 

Prøveforelesning og disputas strømmes.

 

Mer informasjon

DNNArticleList

: Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 3. juni 2022
By Leif Einar Støvern on 23.05.2022

MSc  Pedro Da Silva Nicolau   (COAT Tools)  vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin...

: Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 8. juni 2022
By Leif Einar Støvern on 13.05.2022

Master i Biologi  Eivind Flittie Kleiven (COAT Tools og AMB)  vil holde prøveforelesning og forsvar...

: Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 24. mai
By Leif Einar Støvern on 05.05.2022

Master i Landbruksvitenskap - jordvitenskap Isabell Eischeid (COAT Tools og AMB)  vil holde prøvef...

21.10.2020: Disputas – MSc i økobiologi Filippo Marolla (COAT)
By Leif Einar Støvern on 12.10.2020

MSc i økobiologi Filippo Marolla (COAT) vil forsvare sin doktorgrad onsdag 21. oktober 2020 kl. 12:...

22.09.2020: Disputas – MSc i økologi Matteo Petit Bon (COAT)
By Leif Einar Støvern on 22.09.2020

MSc i økologi Matteo Petit Bon (COAT) vil forsvare sin doktorgrad tirsdag 22. september 2020 kl. 14...

26.11.2019: COAT foredrag om klima på Tromsø museum 26.11.2019
By Leif Einar Støvern on 26.11.2019

COAT leder Rolf A. Ims holder foredrag med tittelen "Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer...

22.09.2019: COAT på Forskningsdagene i Tromsø 22. september
By Leif Einar Støvern on 28.08.2019

COAT vil være tilstede på Forskingsdagenes familedag  søndag 22. september  i Norges Fiskerihøyskol...

23.02.2019: Foredrag om COAT på Varangerbotn museum 23.02
By Leif Einar Støvern on 05.03.2019

Jan Erik Knutsen holdt et foredrag om COAT på Varangerbotn museum. Oppmøtet var ikke all vereden, c...

14.01.2019: SIOS Polar Night Week 14-18 januar 2019
By Leif Einar Støvern on 14.12.2018

Den første utgaven av SOS Polar Night Week (PNW) finner sted i Longyearbyen på Svalbard, 14-18 ja...

11.02.2019: Økologi konferanse i regi av NØF i Tromsø 2019
By Leif Einar Støvern on 05.03.2019

COAT var sterkt representert på økologikonferansen - "Towards Policy-Relevant Ecology" i regi av ...