GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv naturovervåkning i møte med klimaendringer

 
NY COAT HISTORIE!
29. april 2024 Overvåkningserier som driftes av COAT og BirdLife Norge, viser at det er en nær perfekt kopling mellom bestandssyklusen til gråsidemus og ungeproduksjonen til den kritisk truede dverggåsa i Porsanger.  Rovdyr - som veksler mellom å spise smågnagere og gjessenes egg eller kyllinger - er årsaken til denne slående koplingen.       Les hele historien om dette i den...

Les mer

Herbivorene deler mindre enn 2 % av den vegeterte Svalbardtundraen
25. april 2024

En ny studie fra COAT avdekker habitat overlapp og egnethet for tre viktige beitedyr på den høyarktiske øygruppen Svalbard: svalbard rein, svalbardrype og kortnebbgås. Kun en liten andel av vegetert tundra var egnet som habitat for alle tre arter kombinert. Forvaltning og vern av tundraen bør derfor være spesifikk for de ulike beitedyrenes habitater.

Les mer

Statsråden med på ekspedisjon til klimaforskningens frontlinje på Varangerhalvøya
12. april 2024

Kun ett sted på fastlands-Norge har det som kalles arktisk tundra. Det er halvøyene i Øst-Finnmark og først og fremst Varangerhalvøya. Her er det COAT forsker på effektene av klimaendringene. Statsråd Oddmund Hoel fikk se forskningen på nært hold og fremhevet dem som viktig.

Les mer

Fram Forum 2024
15. mars 2024 COAT bidrar med to artikler i FRAM FORUM 2024 som ble lansert 14. mars. Magasinet inneholder kunnskap og forsking produsert av institusjonene på Framsenteret, nordområdesenter for klima- og miljøforsking. De to COAT-artiklene er først et profil intervju av COAT leder og professor i økologi Rolf Anker Ims: En mann midt i økosystemet i klimaendringenes tid og en artikkel om rype: Why...

Les mer

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Aktuelle aktiviteter
1. mars 2024
Rypemodulen i COAT Finnmark har sitt årlige møte med sin referansegruppe hvor resultater og videre planer presenteres og diskuteres    
24. januar 2024

Vi deltar med hele 6 forskere som holder presentasjoner og deltar med postere.

24. januar 2024