GO
en-USnb-NO

Varanger

COAT Varanger eier foreløpig ikke fasiliteter som kan brukes av eksterne prosjekter.

Eksterne prosjekter som ønsker å gjøre feltarbeid i COAT Varanger sine studieområder anbefales å ta kontakt med logistikkansvarlig, som kan bidra med råd om hvordan å organisere transport og overnatting i studieområde.

Tillatelser

Bruk av ATV og snøscooter i studieområdene er regulert. Innen Varangerhalvøya nasjonalpark kan det også være nødvendig å ha tillattelse for innhenting av prøvemateriale. Mer informasjon om regelverket kan fås fra COAT Varanger logistikkansvarlig.

Sikkerhet

COAT gir ikke trening i arktisk feltsikkerhet, og eksterne brukere er forventet å skaffe seg nødvendige kunnskaper.

Kostnader

Eksterne brukere av COAT feltlogistikk dekker nødvendige kostnader relatert til bruk av overnattingsenheter eller kjøretøy og kostander for arbeidstid til feltpersonale. Ansetter selv nødvendig personale, er selv ansvarlig for vedlikehold av brukt utstyr og egen sikkerhetstrening. Detaljene vil bli tilgjengeliggjort her når COAT Varanger infrastruktur er tilgjengelig for eksterne brukere.

Logistikk ansvarlig COAT Varanger

Rådgiver
UiT - Norges arktiske universitet
Send e-post
Se profil

Kamerafeller er en del av COAT sitt datafangst system. Foto: Mike Murphy