GO
en-USnb-NO

Arctic Biodiversity Assessment

I denne omfattende statusvurderingen av arktisk biomangfold og økosystem, bidro COAT med analyser av overvåkningsdata som fokuserte på endringer og gradienter i rovdyrsamfunnet på Varangerhalvøya, effekter av mildvær om vintrene på dyresamfunnet på Svalbard og sammenligninger av næringsnett mellom bio-klimatiske soner i tundra-biomet.

 

Seks COAT-forskere var forfattere av kapitlet om terrestre økosystemer og to var forfattere av det overordnede syntesekapittelet.

 

Reinsdyrflokk på eng i Komagdalen, Varanger. Bilde hentet fra publikasjonen. Foto: Leif Einar Støvern

 

Kontaktpersoner

Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
dorothee.ehrich@uit.no
Professor, UiT - Norges arktiske universitet
rolf.ims@uit.no

 

Omslaget til Arctic Biodiversity Assesment (2013)