GO
en-USnb-NO

Svalbard

Logistikken til COAT Svalbard forvaltes av Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen, som tilbyr logistikkservice til både interne og eksterne brukere. Besøk nettsidene til NPI logistikk for katalog over logistikkenheter, priser, vilkår mm.

Tillatelser

Reise og forskning på Svalbard krever oftest tillatelse fra Sysselmannen. Mer informasjon finnes på Sysselmannens nettside og i en veileder for forskere på Svalbard.

Sikkerhet

Tilgang til COAT logistikk på Svalbard er avhengig av eksterne brukeres kapasitet til arbeid under Arktiske forhold. COAT følger NPI sine retningslinjer for sikkerhet, herunder et utfylt «Expedition Fact» skjema, riskoanalyse, gjennomført skredkurs og NPI sitt kurs i isbjørnsikkerhet.

COAT gir ikke trening i arktisk feltsikkert, og eksterne brukere er forventet å delta i sikkerhetskurs som gis regelmessig av erfarne aktører (NPI, UNIS). For mer informasjon, besøk NPI logistikk og UNIS resources.

Kostnader

Eksterne brukere av COAT feltlogistikk dekker selv nødvendige kostnader relatert til bruk av overnattingsenheter eller kjøretøy, samt kostander til arbeidstid for feltpersonale. Ansettelser av nødvendig personale, vedlikehold av brukt utstyr og sikkerhetstrening foretas og gjennomføres av eksterne brukere selv. Prisene følger NPI sin prisliste. For mer infjormasjon, se NPI logistikk.

Hovedkontakt logistikk Svalbard

 

Logistikk ansvarlig COAT Svalbard

Forskningsingeniør, Norsk Polarinstitutt
Send e-post
Se profil

Automatiske lyttebokser for rype er en del av COAT sitt datafangst system. Foto: John-André Henden