GO
en-USnb-NO

Den arktiske tundraen er den nordligste av jordens terrestriske biomer (hoved økosystemer). Arktisk tundra er definert som treløse områder nord for, eller over tregrensen, hvor gjennomsnittstemperaturen i juli er lavere enn 10°C. COAT er implementert på to steder som representerer den norske sektoren av arktisk tundra – Varangerhalvøya i Lav-Arktis og Svalbard i Høy-Arktis.

Internasjonalt finnes det konkrete planer for å etablere et «søsterobservatorium» i arktiske deler av Russland (COAT Russia). COAT vil også ha tett kontakt med tilsvarende observatorier på Grønland og Bylotøya i arktisk Canada. COAT har som målsetting å være Norges hoved bidrag til den terrestriske delen av den sirkumpolare overvåkningsplan for biodiversitet (Circumpolar Biodiversity Monitoring Plan) i Arktisk råds arbeidsgruppe for Bevaring av arktisk flora og fauna (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF).

COAT har fått en betydelig finansiering fra Norges forskningsråd og Tromsø forskningsstiftelse for å etablere forskningsinfrastruktur. Infrastrukturen vil inkludere en rekke ulik feltlogistikk (små forskningsstasjoner/hytter, transportmidler mv.) og instrumenter (alt fra værstasjoner til et nettverk av viltkameraer) på Svalbard og Varangerhalvøya. Infrastrukturen vil også være tilgjengelig for eksterne brukere. Mer informasjon om tilgang finner du på infrastruktur sidene våre.

 

Kontakter Varanger/Várjjat

Forsker, Norsk institutt for naturforskning
Send e-post
Se profil
Rådgiver, UiT - Norges arktiske universitet
Send e-post
Se profil

 

Kontakter Svalbard/Sválbarda

Forskningsingeniør, Norsk Polarinstitutt
Send e-post
Se profil