GO
en-USnb-NO

COAT data policy - puzzle

Dataforvaltning og -tilgjengelighet i COAT

I COAT vil alle forskningsdata bli publisert åpent med mindre de er unntatt offentligheten. Det betyr at mesteparten av COATs data distribueres under Creative Common lisens (CC BY 4.0). Alle COATs data understøttes av metadata som beskriver innhold og omfang av data i henhold til internasjonale standarder. COATs dataportal er under kontinuerlig utvikling og nye datasett publiseres løpende.

Alle data som genereres av eksterne brukere ved hjelp av COAT infrastruktur, må følge prinsippene for åpne data. Det innebærer at data må distribueres under en åpen lisens (CC-BY 4.0 eller tilsvarende) og følge FAIR prinsippene for dataforvaltning.

Hvordan sitere COAT data

Alle COAT data følges av en unik referanse (resource citation) som alltid må angis når data benyttes.