GO
en-USnb-NO

Fjellreven er et lite rovdyr som er stedegen i tundraområdene og som ofte er en viktig predator i næringsnettet på land, samtidig som den noen steder også bruker marine ressurser. Den er godt tilpasset ekstreme arktiske forhold. Hvordan kommer fjellreven å takle et varmere klima som fører til smelting av sjøisen og varmere vintre, endringer i byttedyrenes dynamikk og en økende innvandring av mer sørlige konkurrenter.

Fjellreven/Njàlla har en sirkumpolar utbredelse, og er det eneste rovpattedyret som er stedegen på den arktiske tundraen. Utbredelsen dekker et stort område som strekker seg fra høyfjellet i sør Skandinavia til høyarktiske ørken på øyer ikke langt fra Nordpolen, Dermed lever fjellreven i mange forskjellige næringsnett og kan ha forskjellige økologiske funksjoner som predator og/eller åtseleter, eller bærer av zoonoser (parasitter og sykdommer som overføres av dyr).

De to studieområdene i COAT representerer to vidt forskjellige situasjoner for fjellreven, både med hensyn til økologi og forvaltning. På Varangerhalvøya/Vàrnjargga er fjellreven en del av (og delvis konkurrer med) et artsrikt predatorsamfunn som er avhengig av sykliske lemenår for å reprodusere. Populasjonen i Varanger/Varjjat er en del av den sterk truede norske fastlandspopulasjonen og omfattende forvaltningstiltak har blitt igangsatt for å bevare den. På Svalbard derimot er fjellreven fortsatt tallrik og en art som fangstes. Den er det viktigste rovdyret i næringsnettet på land og spiser en variert diett som inkluderer både landbaserte og marine ressurser. Dermed ivaretar Svalbardreven flere viktige økologiske funksjoner.

Les mer om fjellrevmodulen i Varanger og på Svalbard

Fjellreven er en karismatisk art, som kan bli berørt av klimaforandring på flere måter. Den er valgt ut av IUCN som en av ti flaggskiparter for klimaendringer. Foto: Jon Aars

 

Kontakt

Modul leder, Svalbard
Forsker,Norsk Polar Institutt
Send e-post
Se profil
Modul leder, Varanger
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
Send e-post
Se profil