GO
en-USnb-NO

Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP)

The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) arbeider for å harmonisere og integrere arbeidet med å overvåke den arktiske naturen. Flere COAT-medlemmer deltar gjennom medlemskap i de terrestriske arbeidsgruppene Expert Networks.

 

I 2020 publiserte CBMP et spesialnummer av tidsskriftet AMBIO “Terrestrial Biodiversity in a Rapidly Changing Arctic”. Dette spesialnummeret syntetiserer nylige trender innen arktisk biologisk mangfold, og presenterer CBMP`s fremtidige overvåkingsplaner. 12 COAT-forskere var forfattere på artiklene, COAT-data om gnagere og rype bidro i syntesen, og en av artiklene presenterer det konseptuelle fundamentet til COAT mosetundramodulen. Nedenfor linker vi til artiklene som COAT har bidratt til.

 

An introduction to the CBMP monitoring plan

A review of expected state changes of the High Arctic tundra, and presentation of the COAT moss tundra module

A review of changes in plant community composition and phenology

An overview of lemming monitoring and research activities, and assessment trends in lemming abundance

An assessment of status and trends of Arctic ptarmigan populations

Synopsis of the main findings of the special issue

 

Kontaktpersoner

Forsker, Norsk Polarinstitutt
virve.ravolainen@npolar.no
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
dorothee.ehrich@uit.no
Forsker, Norsk Polarinstitutt
eva.fuglei@npolar.no

 

Omslaget til spesialutgaven av AMBIO.