GO
en-USnb-NO
Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone

Publisert 08.12.2021

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) faktorer.

Utarbeidelse av dronebaserte vegetasjonskart for langtidsovervåkning krever mange valg, både tekniske og økologiske. Denne studien viser hvordan man kan lage kart med vegetasjonsklasser som inkluderer forstyrrelser fra beitedyr og ekstremhendelser om vinteren. Foto: COAT

 

Droner kan være velegnet som verktøy i arktiske landskap som endres raskt og er vanskelig tilgjengelig. For effektiv bruk av drone må avgjørelser av både teknisk og økologisk karakter tas, der fagpersonell sjelden besitter kunnskap av begge typer. COAT-forskerne utviklet derfor en arbeidsflyt med kombinasjon av tekniske og økologiske aspekter, rettet mot fremtidig bruk i økosystemovervåking. Arbeidsflyten beskriver steg i arbeidet med droner som det tidligere har vært lite fokus på: valg av økologiske variabler, oppløsning av de digitale lagene, valg av vegetasjonsklasser, og utvikling og validering (bedømmelse) av modeller.

Arbeidsflyten ble brukt til å utvikle vegetasjonskart i tre tundraområder på Svalbard. Kartene inkluderer vegetasjonsklasser, og i tillegg klasser som fanger opp forstyrrelser etter beitedyr og ekstremhendelser om vinteren. Slike forstyrrelseseffekter har til nå ikke vært dokumentert fra dronebilder. Metodikken er velegnet til å tas i bruk i overvåkingen av tundraen på Svalbard, men vårt arbeid viser også behov for videre arbeid med mer lokalitet-spesifikk modellering.

 

Dette arbeidet ble gjort i regi av COAT Tools-programmet, som består av flere PhD-prosjekter som fokuserer på utvikling av metoder til COAT.

Les hele artikkelen her

Flere nyheter

mai13 Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
Av Leif Einar Støvern on 13.05.2022 01.24.00

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellr...
Les mer..

apr29 Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 29.04.2022 01.24.00

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å und...
Les mer..

apr19 Nytt studie startet på Svalbard!
Av Leif Einar Støvern on 19.04.2022 08.24.00

Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. De...
Les mer..

mar01 Ny rapport!
Av Leif Einar Støvern on 01.03.2022 02.24.00

Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nett...
Les mer..

feb18 Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!
Av Leif Einar Støvern on 18.02.2022 02.24.00

COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya . Siste n...
Les mer..

feb09 COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN
Av Leif Einar Støvern on 09.02.2022 12.24.00

SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 201...
Les mer..

des08 Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone
Av Leif Einar Støvern on 08.12.2021 02.24.00

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Veg...
Les mer..

nov25 Hvor ferdes rødreven?
Av Leif Einar Støvern on 25.11.2021 10.24.00

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om...
Les mer..

okt27 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 27.10.2021 03.24.00

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT...
Les mer..

okt14 NY! COAT Video
Av Leif Einar Støvern on 14.10.2021 10.24.00

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. ...
Les mer..