GO
en-USnb-NO

COAT har startet nytt eksperiment i nedre deler av Komagelva

Publisert: 21. oktober 2022

I Komagelva har COAT gjennomført et eksperiment som for øyeblikket tester om krekling kan påvirke algevekst i elver.

COAT har startet nytt eksperiment i nedre deler av Komagelva

Eksperimentet settes opp i Komagelva denne sommeren. Foto: Jarad P. Mellard

Krekling er en plante som er kjent for sitt høye innhold av et toksin som hemmer vekst hos andre planter, zoolankton og utvikling av laksefisk. Hva vi ikke vet, er om dette stoffet også påvirker vekst av alger. Derfor la vi ut fliser i elva, hvor halvparten av disse hadde kreklinggrener surret fast rett oppstrøms. Vi samlet inn algematerialet og skal nå undersøke om algevekst var påvirket av krekling.

Eksperimentet slik det ser ut i elva. Foto: Karoline H. Aares

Til neste år, gjennomfører vi muligens samme forsøk, men da også med og uten pukkellaks-kadaver, for å se om algesamfunnene blir påvirket av døende pukkellaks i forbindelse med gyting.

Alger høres gjerne kjedelige ut, men de er kjempeviktige for økosystemene i elvene, spesielt for de kjære laksefiskene våre.

Skriv ut
Søk