GO
en-USnb-NO
COAT ble presentert i Ottar
14. september 2022 UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen «Klimaendringer påvirker natur og samfunn». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT.I tillegg presenteres arbeid gjort av COAT sin skog- og tregrensemodul...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
13. september 2022

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturverdier.

Les mer

Nye høyder i bestandene av svalbardrein
7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Les mer

Søk