GO
en-USnb-NO

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN

Publisert: 9. februar 2022

SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 2015-2021.  Prosjektet inkluderte tre geografiske «noder» (forskningsgrupper): Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) i Trondheim og COAT i Tromsø. Et eget SUSTAIN-nummer av tidsskriftet Climate Research er nå publisert.

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN

SUSTAINs hovedmålsetting var å studere kombinerte effekter av klimaendringer og høsting på populasjoner av fisk, fugl og pattedyr i arktiske og boreale økosystemer. Tromsø-noden hadde ansvar for to av SUSTAINs arbeidspakker. Den ene av disse hadde en næringsnett-tilnærming og var mye basert på COATs konseptuelle «modul-modeller». Artikkelen til Mellard m. fl. gir en oversikt over disse studiene, mens artikkelen til Henden m. fl. analyserer hvordan klima og næringsnettsinteraksjoner virker på produktiviteten i tamreinsflokker i Finnmark. Den andre arbeidspakken som Tromsø-noden av SUSTAIN hadde ansvar for, fokuserte på implementering av brukermedvirkning i klimaøkologiske studier. Erfaringene som ble gjort i denne arbeidspakken er oppsummert i artikkelen til Hamel m. fl.. Det blir viktig å ta med seg disse erfaringene i COAT som også har ambisjoner om å ha utstrakt brukermedvirkning i flere av sine moduler. 

Skriv ut
Søk