GO
en-USnb-NO

NY COAT HISTORIE!

Publisert: 27. oktober 2021

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT. Neste år vil COAT være klar for full drift - forutsatt tilstrekkelige driftsmidler. I denne nye COAT HISTORIEN beskrives hvorfor det nå er så viktig å etablere slike økosystemobservatorier i Arktis og hvordan slike observasjoner bør organiseres og driftes for å fylle sine samfunnsrelevante formål. COAT HISTORIEN forteller også litt om de ulike fasene i arbeidet med å etablere COAT og noen eksempler på resultater som er oppnådd så langt.

NY COAT HISTORIE!
Faksimile av COAT HISTORIEN
NULL
Skriv ut
Søk