GO
en-USnb-NO

NY COAT HISTORIE!

Publisert: 17. september 2021

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske smågnagersyklusene i Arktis. Denne artikkelen og historien rundt den har blitt til denne nye COAT HISTORIEN

NY COAT HISTORIE!
Faksimile av COAT HISTORIEN
NULL
Skriv ut
Søk