GO
en-USnb-NO

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring

Publisert: 17. mars 2021

Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økosystemer på øyriket i nord?

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring
VEGETASJON I ENDRING Hvordan klimaendringene påvirker vegetasjon vies sentral plass i utstillingen. Foto: Virve Ravolainen / Norsk Polarinstitutt

 

Det får vi svar på i en ny utstilling i regi av COAT som nylig åpnet på Svalbard Museum.

I utstillingen har forskere, en ingeniør og en formidler, arbeidet sammen for å vise COAT sitt arbeid på Svalbard, fra prosjektet startet i 2016 og frem til i dag. Vi gis innsyn i livet til rev, rein, rype, gås og østmarkmus, og lærer om vegetasjonens rolle i økosystemet. Vi får også se hvordan forskere arbeider i felt og gis innblikk i hvilket utstyr de bruker for å samle inn data, sommer som vinter.

FOR FOLK FLEST Den nye klima- og naturutstillingen ved Svalbard Museum forteller hvordan varmere klima påvirker dyr og natur, og er myntet på unge som eldre. Utstillingen ble åpnet av formidlingsleder Herdis Lien ved museet (t.v.), forskningsingeniør Stein Tore Pedersen, seksjonsleder Geir Ove Aspnes og internasjonal direktør Kim Holmèn, forsker og COAT Svalbard prosjektleder Åshild Ønvik Pedersen (alle fire fra Norsk Polarinstitutt), museumsleder Tora Hultgren og arkeolog Per Kyrre Reymert. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum 

Utstillingen er tidsaktuell. Den retter blikket mot de omfattende endringene i naturmiljøet.  Svalbard er et av stedene i Arktis der oppvarmingen skjer raskest. Oppvarmingen får store konsekvenser for de arktiske økosystemene: Tap av arktisk naturmangfold, kollaps av næringskjeder og svekkelse av viktige funksjoner i økosystemene som bremser oppvarmingen.  

– Naturen her gir unike muligheter for å studere og overvåke effekter av klimaendringer på et høy-arktisk tundraøkosystem, og COAT er et viktig steg i riktig retning for å få mer kunnskap om de endringene som skjer, sier reinsdyrforsker og COAT Svalbard prosjektleder, Åshild Ønvik Pedersen.

DYRELIV I ENDRING Hvordan klimaendringene påvirker dyr vies sentral plass i utstillingen. Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

Mye av Ønvik Pedersens arbeid er knyttet til COAT, og sammen med kolleger som også er involvert i programmet har hun arbeidet frem utstillingen, med god hjelp av bildearkivar Ann Kristin Balto ved polarinstituttet og ansatte ved Svalbard Museum.  

– Svalbards tundra er blant de mest utsatt økosystemene på jorda for de raske og dramatiske klimaendringene. Utstillingen skal nå både folk i Longyearbyen og tilreisende som kommer for å oppleve norsk arktisk natur. Den passer for både barn og voksne fordi den er satt sammen av et mangfold av bilder, film, tekst og forskningsinfrastruktur som kan studeres på nært hold, forteller Ønvik Pedersen.

FORSKERLIV Utstillingen gir innsyn i en natur i endring, men viser også hvordan forskerne arbeider i felt. Her er forsker og COAT Svalbard prosjektleder Åshild Ønvik Pedersen og museumsdirektør Tora Hultgren under åpningen. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum

Utstillingen er bygd opp med beskrivende plansjer, modeller av fjernmålingsutstyr, levende film og bilder som viser COAT sin aktivitet på Svalbard. Utstillingen er myntet på folk flest, se Svalbard Museum sine åpningstider.

TUNDRALIVET I utstillingen vises film fra dyrelivet på tundraen. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum

 

Skriv ut
Søk