GO
en-USnb-NO

Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt

Publisert: 28. november 2022

Etter to års samarbeid med franske bioakustikere, gjennomfører rypemodulen i COAT nå grundige tester av algoritmene for automatisk deteksjon/klassifisering av Li- og fjellrype på data fra vår bioakustiske overvåking på Varangerhalvøya.

Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt

Opptak i felt av et utvalg unike rypehanner ble brukt til å lete etter den delen av rypa sin lyd som gir koden til individuell informasjon. Dette ble brukt til å utvikle automatiske prosedyrer for individuell gjenkjenning. Foto: Bertrand Muffat-Joly

Når de ble testet under utviklingsfasen, har algoritmene vist seg å identifisere sangsekvenser til artsnivå med svært høy presisjon (~98%), med svært få tilfeller av falske positive eller falske negative resultat.

Figur 1. Viser aggregert antall påvisninger per dag av lirype (øvre) og fjellrype (nedre) i løpet av våren/forsommeren 2022 fra én akustisk opptaker. Merk at x-aksen angir datoen i formatet år, måned og dag i måneden for perioden fra slutten av april (24.04.2022) til begynnelsen av juli (04.07.2022).

Vi har nå testet disse algoritmene på de siste og nyeste dataene fra 2022, og den automatiske klassifiseringen fungerer veldig bra.

Vi har derfor store forventninger til den fremtidige bruken av disse algoritmene på data fra rypemodulen sin akustiske overvåking, samt til videre utvikling som vil føre til identifisering av rype på individnivå. Fremtidig arbeid vil være rettet mot å bygge spesifikke næringsnettmodeller for rypedynamikk på Varangerhalvøya.

Som et første steg vil vi imidlertid analysere drivere for fenologisk dynamikk i territoriell atferd hos hannene, ved å bruke hele datasettet i Vestre Jakobselv tilbake til 2017.

Vi er begeistret over samarbeidet med Frédéric Sèbe og Jeremy Rouch fra Universitetet i Jean Monnet Saint Étienne, men gleder oss også til utviklingen av automatisk deteksjon av andre arter og samfunn i tiden fremover.

Figur 2. Viser aggregert antall deteksjoner per time på dagen av lirype (øvre) og fjellrype (nedre) i løpet av våren/forsommeren 2022 fra én akustisk opptaker.

 

Les mere om dette i «Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype».

Skriv ut
Søk