GO
en-USnb-NO

Nye høyder i bestandene av svalbardrein

Publisert: 7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Nye høyder i bestandene av svalbardrein

Svalbardrein på vestkysten av Svalbard. Foto: Åshild Ø. Pedersen

Merkeprogrammet, initiert av COAT og Svalbards miljøvernfond, viste også at det var høy overlevelse på både unge og voksne dyr. Så og si alle GPS merkede simler (totalt 28) ble sett i godt hold og alle kalvene (totalt 13) som ble merket sist vinter ble funnet igjen. Områdene blir saumfart til fots og med gummibåt mellom lokalitetene. Det tilbakelegges mange mil på hver av de tre tellerne når bestandsstrukturen kartlegges. Samtidig speider vi etter merkede dyr, leser av klaver og øremerker, henter inn temperaturloggere som er en del av COAT sitt nettverk for klimamålinger og møkkprøver fra merkede simler som skal anvendes i standardisering av metoder for studier av reinsdyrdiett. Forskningen utføres fra forskningsbasen i Ny-Ålesund og med viktig infrastruktur i form av letthytter sentralt plassert i overvåkingsområdene.

Letthytte på vestkysten av Svalbard. Foto: Åshild Ø. Pedersen

Skriv ut
Søk