GO
en-USnb-NO

Rekordår for fjellreven i Varanger

Publisert: 26. august 2022

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Rekordår for fjellreven i Varanger

Fra et av de 12 hiene med valper, en voksen med lemen i munnen. Foto: COAT automatisk kamera

Dette representerer en ny rekord i den 22 år lange overvåkingsserien og fortsetter den kraftige økningen i reproduksjonen til fjellrevbestanden (se figur under) siden introduksjonen av nye forvaltningstiltak i 2017.

Minimum antall fjellrevvalper registrert i overvåkingsserien fra Varanger.

Disse forvaltningstiltakene består av utsetting av rev (år 2018, 2019 og 2020), tilleggsfôring ved aktive hi (siden 2017) og uttak av rødrev siden 2005.

Kun to registrert kull denne sommeren kom i et hi uten tilleggsfôring. Alle hi med tilleggsfôring (10 hi) hadde yngling. Dette viser viktigheten av tilleggsfôring i år med lavt til moderat gnagertall, selv om det bør bemerkes at fôringsautomatene er utplassert ved de beste hiene.

Skriv ut
Søk