GO
en-USnb-NO

Snømålinger i Varanger

Publisert: 20. januar 2023

Hvorfor er det interessant for en forsker å grave i snøen i januar? Der er det jo bare snø, eller? Ja det er det, snø, men vi ønsker å vite hvilken type snø, og om det er harde skarelag og is på bakken. Snøforholdene nå på vinteren kan nemlig avgjøre om vi får et smågnagerår kommende sommer. Og hvis det blir et smågangerår med mye lemen, vet vi ganske sikkert at det vil bli mange fjellrevkull i Varanger. Vi vet også at mange rovdyr, som ellers ville forsynt seg grovt av egg og kyllinger fra blant annet rype, vil finne rikelig med mat gjennom smågnagere, og dermed er det også gode sjanser for ett godt rypeår.  

Snømålinger i Varanger

Torvhaugdalen i vinterdrakt. Foto: Jan Erik Knutsen 

Snømålinger er derfor en viktig del av overvåkningen i COAT. Hvert år gjøres en rekke målinger av snø i forskjellige habitater (leveområder) for smågnagere. Vi er spesielt interessert i forekomsten av islag som kan forhindre små- og store plantespisere fra å få tilgang til mat nede på bakken. Hovedarbeidet på dette gjøres i mars, men allerede nå i januar er vi i gang med de første registreringene for å få en pekepinn på hvordan 2023 kan utvikle seg. Snømålingene i januar gjøres i nærheten av værstasjonen i Torvhaugdalen og på Reinhaugen i Nesseby kommune. 

Snøprofil fra Torvhaugdalen som viser at det er relativt lite snø med relativt få og tynne skarelag. Foto: Jan Erik Knutsen

Årets første runde med graving av snøprofiler viser at det generelt sett ikke er så mye snø ennå, men en del har nok blåst bort og tradisjonelt kommer det mer snø senere på vinteren. Stort sett var det gode snøforhold med kun tynne og få skarelag. Bakkeis var det kun enkelte steder. Ellers ble det observert smågnageraktivitet flere steder i form av spor, tuneller, bol og skit. Så langt lover det godt for en etterlengtet smågnagertopp på Varangerhalvøya til sommeren - kanskje også med lemen!

Spor etter smågnagere ned mot bakken i form av gnagergang / gnagerhull. Foto: Jan Erik Knutsen

Vil du vite mer om smågnagernes rolle som nøkkelart i tundraøkosystmet kan du lese om dette på smågnagermodulen.

Skriv ut
Søk