GO
en-USnb-NO

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya

Publisert: 19. august 2021

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Burene i snøleiene er nå forsterket med støttepinne midt på langsiden, og vi satser på at de nå tåler belastning fra snøen enda bedre. Foto: Jan Erik Knutsen

 

Med et varmere klima tar busker og trær gradvis over tundraen. Eksempelvis vokser dvergbusker som krekling, blåbær, og dvergbjørk inn i områder der de ikke har vært før, som i snøleier. I elvedalene blir vierkrattene større. Smågnagerne spiser disse plantene og kan derfor også påvirke måten buskene blir mer vanlige.

For å forstå smågnagernes rolle i tundraens utvikling under klimaendringene har smågnagermodulen i allerede i 2019 satt ut en del nye vegetasjonsbur. Burene hindrer smågnagerne i å spise planter som er på innsiden av burene. Ved å overvåke vegetasjonen og sammenligne endringene som skjer innenfor- og utenfor burene kan vi skille påvirkningen fra klimaforandringene fra påvirkningen fra smågnagerne.

I sommer har oppsettet med bur i snøleier blitt ferdigstilt ved å sette ut bur i 16 snøleier i studieområdet i nærheten av Komagdalen. Vi har lært fra de første burene som ble skadet av den snørike vinteren 2019-2020, og forsterket alle snøleiebur med en ekstra støtte langs midtsiden. Nå satser vi på at burene tåler vinteren bedre.

Se også COAT historien om bruk av uthegninger i forskning på vegetasjon

Skriv ut
Søk