GO
en-USnb-NO
Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?

Publisert 18.06.2021

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varanger. Under finner du en oversikt over hva som skjer når og hvor. 

Photo: Jane Jepsen
Photo: Jane Jepsen

 

Sent i juni til tidlig juli teller vi larver av bjørkemålere. Tidspunkt for tellingene er avhengig av larvenes fenologi. Tellingene utføres i bjørkeskog på lokalitetene Tana, Bugøyfjord, Austertana og vestre Jakobselv, samt i vierkratt langs kysten mellom Vadsø og Komagvær. Tellingene utføres ved å samle 10 grener på faste observasjonspunkter, riste grenene i en stor kasse, og telle antall larver som faller ned i kassen.

Photo: Mike Murphy

Juli måned er ellers en intensiv feltmåned på studieområdene rundt Komagdalen og Vestre Jakobselv/Skoarrajohka, der mye av den årlige overvåkingen foregår. Første halvdelen av juli henter vi inn bildene fra viltkamerabokser for å se hvordan det gikk med smågnagere og mustelider gjennom vinteren 2020-2021. Vi bytter også batteriene og rengjør i kameraboksene.

Photo: John-André Henden

Vi henter inn lytteboksene som står fra April og logger rypenes territoriesang om våren; data som forteller om tettheten av ryper.

Photo: Clémence Koren

Vi registrerer tilstedeværelse og hekking av fjelljo. Dette gjør vi ved å ringmerke fjelljo på studieområdene med plastring som har bokstaver som kan leses fra avstand. Fjelljoen på bildet har nettopp fått en ring, som gjør det mulig å kjenne igjen individet. På denne måten kan vi telle antall individer og se til hvilken grad de kommer tilbake til samme hekketerritorier år etter år.

Photo: Eeva Soininen

Vi registrerer tilstedeværelse av smågnagere, ryper og hjortedyr ved hjelp av uttelling av skitt i faste telleruter.

Photo: Ellen Dymit

Mesteparten av overvåkingen av vegetasjon skjer når plantene har vokst til full størrelse, for å fange opp den årlige «toppbiomassen». Da registrerer vi vegetasjon i krattengene, dvergbuskheiene, og snøleiene. I bakgrunnen på bildet (over) er det vegetasjonsbur som plantespisende dyr ikke kommer seg inn i. Sammenligning av data fra innsiden og utsiden av buret gir oss mulighet å skille forandringene i vegetasjon som skjer pga. klima fra forandringer som skjer pga. dyr.

Photo: Ingrid Jensvoll

Vi laster ned data fra små temperaturloggere (inne i det hvite røret). Disse bruker vi både for å se på forandringer i selve temperaturen, men også for å overvåke datoene for snøsmeltning.

Flere nyheter

nov25 Hvor ferdes rødreven?
Av Leif Einar Støvern on 25.11.2021 10.24.00

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om...
Les mer..

okt27 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 27.10.2021 03.24.00

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT...
Les mer..

okt14 NY! COAT Video
Av Leif Einar Støvern on 14.10.2021 10.24.00

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. ...
Les mer..

sep29 COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 29.09.2021 09.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endring...
Les mer..

sep21 Savner urtene mammutene?
Av Leif Einar Støvern on 21.09.2021 02.24.00

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleis...
Les mer..

sep17 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 17.09.2021 11.24.00

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige para...
Les mer..

aug31 Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
Av Leif Einar Støvern on 31.08.2021 10.24.00

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog d...
Les mer..

aug19 Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.08.2021 01.24.00

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå h...
Les mer..

jun18 Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
Av Leif Einar Støvern on 18.06.2021 10.24.00

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varange...
Les mer..

jun16 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 16.06.2021 11.24.00

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på...
Les mer..