GO
en-USnb-NO
Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya

Publisert 19.08.2021

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Burene i snøleiene er nå forsterket med støttepinne midt på langsiden, og vi satser på at de nå tåler belastning fra snøen enda bedre. Foto: Jan Erik Knutsen
Burene i snøleiene er nå forsterket med støttepinne midt på langsiden, og vi satser på at de nå tåler belastning fra snøen enda bedre. Foto: Jan Erik Knutsen

 

Med et varmere klima tar busker og trær gradvis over tundraen. Eksempelvis vokser dvergbusker som krekling, blåbær, og dvergbjørk inn i områder der de ikke har vært før, som i snøleier. I elvedalene blir vierkrattene større. Smågnagerne spiser disse plantene og kan derfor også påvirke måten buskene blir mer vanlige.

For å forstå smågnagernes rolle i tundraens utvikling under klimaendringene har smågnagermodulen i allerede i 2019 satt ut en del nye vegetasjonsbur. Burene hindrer smågnagerne i å spise planter som er på innsiden av burene. Ved å overvåke vegetasjonen og sammenligne endringene som skjer innenfor- og utenfor burene kan vi skille påvirkningen fra klimaforandringene fra påvirkningen fra smågnagerne.

I sommer har oppsettet med bur i snøleier blitt ferdigstilt ved å sette ut bur i 16 snøleier i studieområdet i nærheten av Komagdalen. Vi har lært fra de første burene som ble skadet av den snørike vinteren 2019-2020, og forsterket alle snøleiebur med en ekstra støtte langs midtsiden. Nå satser vi på at burene tåler vinteren bedre.

Se også COAT historien om bruk av uthegninger i forskning på vegetasjon

Flere nyheter

nov25 Hvor ferdes rødreven?
Av Leif Einar Støvern on 25.11.2021 10.24.00

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om...
Les mer..

okt27 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 27.10.2021 03.24.00

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT...
Les mer..

okt14 NY! COAT Video
Av Leif Einar Støvern on 14.10.2021 10.24.00

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. ...
Les mer..

sep29 COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 29.09.2021 09.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endring...
Les mer..

sep21 Savner urtene mammutene?
Av Leif Einar Støvern on 21.09.2021 02.24.00

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleis...
Les mer..

sep17 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 17.09.2021 11.24.00

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige para...
Les mer..

aug31 Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
Av Leif Einar Støvern on 31.08.2021 10.24.00

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog d...
Les mer..

aug19 Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.08.2021 01.24.00

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå h...
Les mer..

jun18 Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
Av Leif Einar Støvern on 18.06.2021 10.24.00

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varange...
Les mer..

jun16 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 16.06.2021 11.24.00

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på...
Les mer..