GO
en-USnb-NO
Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord

Publisert 31.08.2021

Store utbrudd av bjørkemålere har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Bildene viser stasjonene fra upåvirket (venstre) til avløvet/død skog (høyre). Foto: Ole Petter Laksforsmo Vindstad
Bildene viser stasjonene fra upåvirket (venstre) til avløvet/død skog (høyre). Foto: Ole Petter Laksforsmo Vindstad

 

Som en del av et samarbeid mellom COAT og Universitetet i Grenoble (Frankrike) kombinerte Caldéron -Sanou og kolleger eDNA -undersøkelser av flere trofiske grupper med nettverksanalyser for å demonstrere at avløving som følge av målerutbrudd har store konsekvenser på underjordiske næringsnett. Etter denne forstyrrelsen, gikk mangfoldet og forekomsten av visse trofiske grupper ned (f.eks. ektomykorrhizale sopp), mens mange andre ekspanderte (f.eks. bakteriovorer og omnivorer) og gjorde underjordiske næringsnett mer varierte og strukturelt forskjellige. Dette arbeidet er nylig publisert i Scientific Reports.

Les artikkelen

 

Referanse:

Calderón‐Sanou, I., Münkemüller, T., Zinger, L., Schimann, H., Yoccoz, N. G., Gielly, L., . . . Thuiller, W. (2021). Cascading effects of moth outbreaks on subarctic soil food webs. Scientific Reports, 11(1), 15054. DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-021-94227-z

 

Flere nyheter

nov25 Hvor ferdes rødreven?
Av Leif Einar Støvern on 25.11.2021 10.24.00

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om...
Les mer..

okt27 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 27.10.2021 03.24.00

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT...
Les mer..

okt14 NY! COAT Video
Av Leif Einar Støvern on 14.10.2021 10.24.00

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. ...
Les mer..

sep29 COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 29.09.2021 09.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endring...
Les mer..

sep21 Savner urtene mammutene?
Av Leif Einar Støvern on 21.09.2021 02.24.00

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleis...
Les mer..

sep17 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 17.09.2021 11.24.00

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige para...
Les mer..

aug31 Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
Av Leif Einar Støvern on 31.08.2021 10.24.00

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog d...
Les mer..

aug19 Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.08.2021 01.24.00

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå h...
Les mer..

jun18 Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
Av Leif Einar Støvern on 18.06.2021 10.24.00

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varange...
Les mer..

jun16 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 16.06.2021 11.24.00

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på...
Les mer..