GO
en-USnb-NO

Ny fjellrevrapport!

Publisert: 29. februar 2024

Årets rapport fra fjellrevmodulen i COAT Finnmark er nå lagt ut på nettsiden. I rapporten vises utviklingen av flere viktige tidsserier. Først og fremst vises den fantastiske utviklingen av fjellrevpopulasjonen i Varanger, som har hatt rekordstor yngling i 2023.

Ny fjellrevrapport!

En hvit og en blå fjellrev på hi på Varangerhalvøya. Foto: COAT viltkamera

I år har både støttefôringen gjennomført av SNO og NINA, samt den relativ høye smågnagerbestanden bidratt til gode betingelser for fjellreven. Fjellrevrapporten viser også tidsserier på mange viktige økosystemkomponenter. Her er smågnagerdynamikken over de siste 20 år, data på hekking av fjelljo og fjellvåk som er som forventet korrelert med smågnagerdynamikken, og data på tilstedeværelse av flere rovdyr/åtseletere som rødrev, jerv, kongeørn og ravn på tundraen på Varangerhalvøya dokumentert med viltkamera over 19 år. Ja, ravn er faktisk viktig, og med god margin den vanligste åtseleteren, og sannsynligvis en av de viktige reirpredatorene på bakkehekkende fugl på sommeren.

En viktig del av forskningen i fjellrevmodulen rettes mot utviklingen og drivere av rødrevbestanden, som konkurrerer med fjellreven. I rapporten viser vi tidsserier over 19 år av for eksempel dietten til rødrev på vinteren (som akkurat som fjellreven liker å spise lemen når disse er tilstede, men nyter også godt av reinkadaver og fugl i andre år) eller fordelingen av fødselsår til rødrevene skutt på Varanger (spoiler: de fleste er født i smågnagerår). God lesing!

Les rapporten

Skriv ut
Søk